VALISTUKSELLA JA ENNALTAEHKÄISYLLÄ KOHTI PAREMPAA HYVINVOINTIA

VALISTUKSELLA JA ENNALTAEHKÄISYLLÄ KOHTI PAREMPAA HYVINVOINTIA

VALISTUKSELLA JA ENNALTAEHKÄISYLLÄ KOHTI PAREMPAA HYVINVOINTIA!

Olen ehdolla aluevaaleissa Vantaa-Kerava hyvinvointialueella numerolla 126 ja sydämeni sykkii hyvinvoinnille ❤
Hyvinvointia tulee tarkastella laaja-alaisesti. On pidettävä huolta siitä, että ennaltaehkäisevien ja korjaavien palveluiden välilleei synny raja-aitoja, vaan ihmisten hyvinvointia edistetään laajasti ja yhteistyössä eri toimijoiden kesken.
Hyvinvointialueiden ja kuntien vastuulla olevien palveluketjujen tulee toimia saumattomasti yhteen.Hyvinvointi tulee ymmärtää laajasti, sillä se muodostuu monesta tekijästä. Terveyden, toimintakyvyn ja niistä syntyvän hyvinvoinnin edellytyksenä ovat myös osallisuus, mielekäs tekeminen ja itsensä toteuttaminen. Hyvinvointialueilla onkin kiinnitettävä alusta asti huomiota hyvinvoinnin koko moninaisuuteen.