PARANNETAAN PALVELUJA TEKNOLOGIAN JA DIGITALISAATION AVULLA

PARANNETAAN PALVELUJA TEKNOLOGIAN JA DIGITALISAATION AVULLA

PARANNETAAN PALVELUJA TEKNOLOGIAN JA DIGITALISAATION AVULLA

Ehdolla aluevaaleissa Vantaa-Kerava hyvinvointialueella numerolla 1️⃣2️⃣6️⃣ ja sydämeni sykkii hyvinvoinnille ❤
Uusien teknologisten ratkaisujen pitää lähteä käyttäjän tarpeista. On tärkeää, että ne lisäävät osallisuutta ja parantavat, eivätkä heikennä palveluiden saatavuutta. Palvelumuotoiluun on satsattava ja digipalveluiden käyttäjäystävällisyyttä kehitettävä.
Digitalisaation pitää parantaa saavutettavuutta
Digitaaliset ratkaisut tarkoittavat nopeampaa ja sujuvampaa palvelua ja niitä tulee kehittää niin, että ne huomioivat myös erityisryhmien tarpeet ja ovat esteettömiä kaikille. Uusia digitaalisia kynnyksiä ei tule luoda vaan etäpalveluiden tulee helpottaa pääsyä niiden piiriin entistä useammalle käyttäjälle. Fyysisten palveluiden on säilyttävä digitaalisten palveluiden rinnalla varmistamassa, että jokainen saa tarvitsemansa palvelun digitaidoista riippumatta.
Julkiset palvelut tulee digitalisoida käyttäjä edellä̈
eknologian avulla voidaan vapauttaa ammattilaisten aikaa ihmisten kohtaamiseen sekä̈ ihmisen yksilöivään potilastyöhön. Jo nyt käytössä on käyttäjäkokemusta parantavia ja aikaa säästäviä ajanvarausjärjestelmiä, joista parhaat on saatava kaikille hyvinvointialueille.